Redakcja pisma


Redakcja

prof. dr hab. Adam Wielomski (redaktor naczelny)

mgr Magdalena Ziętek-Wielomska (zast. red. naczelnego, filozofia i socjologia prawa)

dr Paweł Bała (zast. red. naczelnego, prawo), mgr Jaromir Ćwikła (zast. red. naczelnego, prawo)

dr Łukasz Święcicki  (zast. red. naczelnego, historia idei)

mgr Maciej Słęcki (zast. red. naczelnego), mgr Joanna Rak (sekretarz redakcji, recenzje), dr Marcin Jendrzejczak (myśl ekonomiczna), dr Dawid Lipski (filozofia i religioznawstwo), mgr Mariusz Matuszewski (historia), mgr Łukasz Perlikowski (teoria polityki), mgr Piotr Żywiecki (historia prawa).

Redaktorzy tematyczni

mgr Jaromir Ćwikła, dr Dawid Lipski, mgr Łukasz Perlikowski, dr Łukasz Święcicki, mgr Piotr Żywiecki

Redaktor językowy

mgr Joanna Rak

Redaktor statystyczny 

mgr Mariusz Matuszewski

Rada Naukowa

prof. dr hab. Mieczysław Gogacz (przewodniczący, Polska), prof. Miguel Ayuso Torres (Hiszpania), prof. dr hab. Marek Maciejewski (Polska), prof. dr hab. Antoni Stępień (Polska), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Polska), prof. dr hab. Dariusz Szpoper (Polska), dr hab. Artur Andrzejuk (Polska), dr hab. Andrzej Jaszczuk (Polska), dr hab. Krzysztof Kalka (Polska), dr hab. Marcin Karas (Polska), dr hab.Marek Kornat (Polska), dr hab. Ryszard Polak (Polska), dr hab. Tomasz Tulejski (Polska), prof. dr hab. Adam Wielomski (Polska), dr Radomir Maly (Czechy), (sekretarz, Polska)

Lista recenzentów za rok 2011:

dr hab. Artur Andrzejuk

dr hab. Ryszard Polak

dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzent zewnętrzny

prof. Miguel Ayuso Torres - Uniwersytet Papieski Comillas w Madrycie, dyrektor naukowy Rady Studiów Hiszpańskich im. Filipa II

dr Radomir Malý - Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach

Lista recenzentów za rok 2012 roku:

dr hab. Artur Andrzejuk

dr hab. Ryszard Polak

dr Patryk Tomaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzent zewnętrzny

prof. Miguel Ayuso Torres - Uniwersytet Papieski Comillas w Madrycie, dyrektor naukowy Rady Studiów Hiszpańskich im. Filipa II

dr Radomir Malý - Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach

Skład i opracowanie graficzne

mgr Anna Szarko

Instytucja wspierająca

www.konserwatyzm.pl - portal myśli konserwatywnej

Instytucja finansująca

Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

Nr ISSN: 0867-6771

Nakład: 950 egz.

Kontakt z redakcją

Adres e-mail - profide.info[at]gmail.com

Adres pocztowy - Klub Zachowawczo Monarchistyczny
Aleje Jerozolimskie 83/9, 02-001 Warszawa
NIP: 521-313-31-53; REGON: 010802849
KRS: 0000095179
Konto:
77 1240 1066 1111 0000 0006 1131
SWIFT: PKOP PL PW

 

Prosimy przesyłać teksty wyłącznie na adres elektroniczny (e-mail) redakcji.

Konto: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny: 77-1240-1066-1111-0000-0006-1131

Copyright by Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

www.konserwatyzm.pl

Sprzedaż: www.sklep.konserwatyzm.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytułów i skracania tekstów