O piśmie


Zbieramy już materiały do następnego numeru "Pro Fide Rege et Lege", które wkrótce się ukaże:

Temat numeru: Natura ludzka i jej skutki polityczne

W epoce klasycznej i nowożytnej każda porządna rozprawa z filozofii politycznej zaczynała się od rozważań nad naturą ludzką. Dziś temat natury ludzkiej zanikł, wydaje się zbyt trudny. Politycy, teoretycy polityki i dziennikarze nad tą kwestią nie zastanawiają się, tak jakby można było budować instytucje dla ludzi nie wiedząc kim są i czego potrzebują. Luminarze Oświecenia obiecali nam rozwiązanie zagadki człowieka, co zakończyło się postmodernistyczną „dekonstrukcją podmiotu”. Chcielibyśmy, aby nasze pismo podniosło i przypomniało dyskusję o naturze ludzkiej z perspektywy filozofii politycznej.

Na łamach kolejnego numeru „Pro Fide Rege et Lege” Czytelnicy znajdą rozważania nad naturą ludzką – i wynikającymi z tych rozważań wnioskami dotyczącymi państwa, ustroju, prawa i polityki – rozmaitych nurtów myśli politycznej, od konserwatyzmu, przez faszyzm i liberalizm, aż po marksizm.

Teksty można nadsyłać na adres: profide.info[małpa]gmail.com

Uwaga: prosimy najpierw o uzgodnienie tytułu i treści tekstu z redakcją, aby tematy nie dublowały się!

 ---------------------------------------------------

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację na łamach „Pro Fide, Rege et Lege” przysługuje 20 punktów.
Nr ISSN: 0867-6771

Pierwotną wersją "Pro Fide Rege et Lege" od samego początku jest wersja papierowa.

Czasopismo można kupić na stronie: https://sklep.konserwatyzm.pl/czasopisma lub w salonach sieci Empik na terenie całego kraju.

Copyright by Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Redakcja nie udziela automatycznej licencji. Autrzy zrzekają się praw autorskich na rzecz wydawcy tj. Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Biblioteki i instyucje naukowe mogą swobodnie wykorzystywać artykuły i treści publikowane w Pro Fide Rege et Lege.

Przeczytaj nasze:


„Pro Fide, Rege et Lege” jest półrocznikiem. Jesteśmy pismem naukowym - wpisanym na lministerialną listę czasopism naukowych (za publikację przysługuje 20 punktów), ale zarazem popularyzatorskim, co wymaga od naszych autorów pisania językiem zrozumiałym dla szerszego Czytelnika. Nie dostajemy bowiem żadnych dotacji, nie finansuje nas żadna placówka naukowa. Dlatego też „Pro Fide, Rege et Lege” musi znaleźć szerokiego Czytelnika i samodzielnie utrzymać się na rynku wydawniczym.  

„Pro Fide, Rege et Lege” to pismo koncentrujące się wokół problemów teologii i filozofii politycznej, politologii, nauk prawnych (szczególnie prawo konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe), historii najnowszej, teologii chrześcijańskiej i filozofii klasyczno-tomistycznej. Szczególnie interesują nas badania i teksty związane z klasyczno-tradycyjnym spojrzeniem na historię i politykę. Mimo że aspirujemy aby być czasopismem naukowym, dbamy także o to, aby „Pro Fide, Rege et Lege” miało określony profil ideowy, ale aby nie było bezmyślnym reproduktorem określonej ideologii lub – co byłoby najgorsze z możliwych – aby zostało uznane za organ jakiejś partii politycznej.

„Pro Fide, Rege et Lege” jest pismem tematycznym, mającym swoje sympatie i antypatie, ale przede wszystkim jest niezależne. Naszym celem jest uczenie twórczego myślenia, w duchu tradycyjnym, o współczesnych wyzwaniach i sprawnego poruszania się w świecie idei.

 

Prof. Adam Wielomski

Redaktor Naczelny „Pro Fide, Rege et Lege”

Adam Wielomski

Czasopismo można nabyć m.in. na stronie: http://sklep.konserwatyzm.pl/czasopisma/

PRO FIDE REGE ET LEGE DEKLARUJE SIĘ JAKO PISMO WYDAWANE W FORMIE TRADYCYJNEJ TJ. PAPIEROWEJ, A OBSZERNE FRAGMENTY ARTYKUŁÓW, RECENZJI UKAZUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.KONSERWATYZM.PL Z ZAZNACZENIEM ŹRÓDŁA PIERWODRUKU.

Pro Fide, Rege et Lege (PFRL), peer-reviewed and published semi-annually, is a Polish political science journal which covers significant fields of the discipline including political philosophy, political theology and political theory. PFRL publishes also articles on constitutional, European and international law, contemporary history and Christian theology.

The journal is indexed in the Ministry of Science and Higher Education list of academic journals (20 points). All articles are followed by English summaries.

The journal's title comes from the Latin "For King, Faith and Law" which was the motto of the Order of the White Eagle, the Polish highest decoration established in 1705. The journal was founded in 1988. The present editor-in-chief is Adam Wielomski.

Pro Fide, Rege et Lege (PFRL) ist eine polnischsprachige politikwissenschaftliche und peer-reviewed Halbjahreszeitschrift, die beschäftigt sich mit Themen wie politische Philosophie, politische Theologie und politische Theorie. Die Zeitschrift publiziert auch Artikel über Zeitgeschichte, christliche Theologie, Verfassungs-, Europa- und Völkerrecht. PFRL wird im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen Verzeichnis der wissenschaftlichen Zeitschriften erfasst. Chefredakteur ist derzeit
Adam Wielomski. Der Name der Zeitschrift geht zurück auf die Devise des Ordens des Weißen Adlers (die höchste Auszeichnung der Ersten Republik Polen), die lautet “Pro Fide, Rege et Lege” (Für Glaube, König und Recht).