O piśmie


        Od grudnia 2015 r., zgodnie z nowym wykazem czasopism naukowych (lista B) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w "Pro Fide Rege et Lege" autor otrzymuje 5 punktów do dorobku naukowego. 

      Od września 2012 roku "Pro Fide Rege et Lege" znajduje się na wykazie czasopism naukowych (lista B) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z najnowyszm wykazem (opublikowanym dn. 17.12.2013 r.) za publikację autorowi przysługują cztery punkty.


       W grudniu 2014 r.
"Pro Fide Rege et Lege" ponownie znalazło się na, opublikowanym dziś przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykazie naukowych czasopism punktowanych. Za publikację autorowi przysługują 4 punkty do dorobku naukowego. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się tu:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_20141231.html

Nr ISSN: 0867-6771

Pierwotną wersją "Pro Fide Rege et Lege" od samego początku jest wersja papierowa.

Czasopismo można kupić na stronie: www.sklep.konserwatyzm.pl lub w salonach sieci Empik na terenie całego kraju.

           Copyright by Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Redakcja nie udziela automatycznej licencji. Autrzy zrzekają się praw autorskich na rzecz wydawcy tj. Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. Biblioteki i instyucje naukowe mogą swobodnie wykorzystywać artykuły i treści publikowane w Pro Fide Rege et Lege.

Przeczytaj nasze:


     „Pro Fide, Rege et Lege” jest półrocznikiem. Jesteśmy pismem naukowym - wpisanym na lministerialną listę czasopism naukowych (za publikację przysługują 2 punkty), ale zarazem popularyzatorskim, co wymaga od naszych autorów pisania językiem zrozumiałym dla szerszego Czytelnika. Nie dostajemy bowiem żadnych dotacji, nie finansuje nas żadna placówka naukowa. Dlatego też „Pro Fide, Rege et Lege” musi znaleźć szerokiego Czytelnika i samodzielnie utrzymać się na rynku wydawniczym.  

    „Pro Fide, Rege et Lege” to pismo koncentrujące się wokół problemów teologii i filozofii politycznej, politologii, nauk prawnych (szczególnie prawo konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe), historii najnowszej, teologii chrześcijańskiej i filozofii klasyczno-tomistycznej. Szczególnie interesują nas badania i teksty związane z klasyczno-tradycyjnym spojrzeniem na historię i politykę. Mimo że aspirujemy aby być czasopismem naukowym, dbamy także o to, aby „Pro Fide, Rege et Lege” miało określony profil ideowy, ale aby nie było bezmyślnym reproduktorem określonej ideologii lub – co byłoby najgorsze z możliwych – aby zostało uznane za organ jakiejś partii politycznej.

    „Pro Fide, Rege et Lege” jest pismem tematycznym, mającym swoje sympatie i antypatie, ale przede wszystkim jest niezależne. Naszym celem jest uczenie twórczego myślenia, w duchu tradycyjnym, o współczesnych wyzwaniach i sprawnego poruszania się w świecie idei.

 

Prof. Adam Wielomski

Redaktor Naczelny „Pro Fide, Rege et Lege”

Adam Wielomski

Czasopismo można nabyć m.in. na stronie: http://sklep.konserwatyzm.pl/czasopisma/

PRO FIDE REGE ET LEGE DEKLARUJE SIĘ JAKO PISMO WYDAWANE W FORMIE TRADYCYJNEJ TJ. PAPIEROWEJ, A OBSZERNE FRAGMENTY ARTYKUŁÓW, RECENZJI UKAZUJĄ SIĘ NA STRONIE WWW.KONSERWATYZM.PL Z ZAZNACZENIEM ŹRÓDŁA PIERWODRUKU.

 

 

Pro Fide, Rege et Lege (PFRL), peer-reviewed and published semi-annually, is a Polish political science journal which covers significant fields of the discipline including political philosophy, political theology and political theory. PFRL publishes also articles on constitutional, European and international law, contemporary history and Christian theology.

The journal is indexed in the Ministry of Science and Higher Education list of academic journals (2 points). All articles are followed by English summaries.

The journal's title comes from the Latin "For King, Faith and Law" which was the motto of the Order of the White Eagle, the Polish highest decoration established in 1705. The journal was founded in 1988. The present editor-in-chief is Adam Wielomski.

Pro Fide, Rege et Lege (PFRL) ist eine polnischsprachige politikwissenschaftliche und peer-reviewed Halbjahreszeitschrift, die beschäftigt sich mit Themen wie politische Philosophie, politische Theologie und politische Theorie. Die Zeitschrift publiziert auch Artikel über Zeitgeschichte, christliche Theologie, Verfassungs-, Europa- und Völkerrecht. PFRL wird im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulwesen Verzeichnis der wissenschaftlichen Zeitschriften erfasst. Chefredakteur ist derzeit
Adam Wielomski. Der Name der Zeitschrift geht zurück auf die Devise des Ordens des Weißen Adlers (die höchste Auszeichnung der Ersten Republik Polen), die lautet “Pro Fide, Rege et Lege” (Für Glaube, König und Recht).