2/2019 (82)


Temat numeru: 
Polska a niemiecka Mitteleuropa

PRO FIDE REGE et LEGE
nr 2 (82) – 2019

Spis treści
Wstęp ................................................................................................................................... 7
„Stosunek Niemców do Polaków podczas I WŚ był stosunkiem władzy kolonialnej do ludu
kolonizowanego”. Wywiad z dr hab. Jochenem Bӧhlerem ................................................. 11
Marek Kornat
Linia Knesebecka .............................................................................................................. 16
Adam Wielomski
Niemieckie plany podboju Europy w czasie I wojny światowej. Uwagi na marginesie
Fischer-Kontroverse ......................................................................................................... 25
Lech Wyszczelski
Niemieckie wizje teorii przemocy, etyki i geopolityki i ich wykorzystanie dla budowy
światowego imperium germańskiego ................................................................................ 44
Piotr Żywiecki
Królestwo Polskie aktu 5 listopada 1916 r. Podmiotowość prawno-państwowa,
zarys ustroju ..................................................................................................................... 64
Adam Wielomski
Ideologiczne i polityczne podstawy niemieckiej Europy 1939–1943 ................................. 83
Tomasz Banyś
Nieroztropny przed szkodą i po szkodzie… Jak Niemiec? Czyli rzecz o tym, czy projekt
Mitteleuropy mógł lub może zakończyć się sukcesem ..................................................... 112
Jan Fiedorczuk
Konflikt totalny. Niemieckie zagrożenie w myśli politycznej Narodowej Demokracji
(do 1918 roku) ............................................................................................................... 143
Michał Graban
Znaczenie walki Polaków o świadomość morską w kontekście relacji polsko-niemieckich ... 168
Magdalena Ziętek-Wielomska
Niemcy jako ofiary Polaków. Przyczyny wybuchu II wojny światowej w oczach
niemieckich rewizjonistów historycznych ....................................................................... 189
Marcin Hagmajer
Ludzie lewicy patriotycznej na froncie wojny informacyjnej z niemieckim
rewizjonizmem i niemieckimi kanałami wpływu w latach 1956–1989 ............................ 209
Krzysztof Karczewski
Grupa Wyszehradzka kontra Trójmorze? O stosunku A. Dugina do Europy
Środkowo-Wschodniej .................................................................................................. 236
Recenzje, sprawozdania
Ariel Orzełek

O nieskuteczności łączenia realizmu z sarmatyzmem. Refleksje na marginesie książki
Rafała Ziemkiewicza Złowrogi cień Marszałka ............................................................... 263
Jan Fiedorczuk
J. Wiech, Energiewende. Nowe niemieckie imperium – recenzja .......................................... 284
Piotr Żywiecki
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Europa Środkowowschodnia jako niemiecka
„Mitteleuropa” (w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę)”
(17.12.2018 r., Warszawa) ................................................................................................ 288
Magdalena Ziętek-Wielomska
Kilka uwag o „unijnej” nauce na marginesie konferencji „Europa nacjonalistów.
Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej”
(24-25.10.2019, Kraków) ................................................................................................. 291
Informacja dla Autorów .................................................................................................. 295