1/2017 (77)


Temat numeru: 
Aktualność Carla Schmitta

Pro Fide Rege et Lege 2017, nr 77-78

 
Wstęp. Aktualność Carla Schmitta (Łukasz Święcicki)
Tłumaczenia
Tomasz Mann, Polityka wewnętrzna i zewnętrzna
Jacek Kępa, Braterski spór o politykę. Komentarz tłumacza
Carl Schmitt, Dodatki do Pojęcia polityczności
Leo Strauss, Kryzys naszych czasów
Leo Strauss, Kryzys filozofii politycznej
Leo Strauss, Epilog
Temat numeru: Carl Schmitt
Adam Wielomski, Carl Schmitt i jego teologia polityczna
Jacek Bartyzel, „Nie-polityczna teologia” Erika Petersona
Umberto Lodovici, Carl Schmitt, Jacques Maritain i koncepcja sekularyzacji
Adam Wielomski, Charles Maurras i Carl Schmitt. Problem władzy suwerennej po „odczarowaniu świata”
Tomasz Wiśniewski, Niezgłębialność „natury ludzkiej”. Carl Schmitt i Helmuth Plessner
Magdalena Ziętek-Wielomska, Decyzjonizm Carla Schmitta jako przejaw antyracjonalizmu niemieckiego konserwatyzmu. Krytyka z punktu widzenia zasad klasycznej filozofii praktycznej
Łukasz Święcicki, O recepcji Carla Schmitta w Polsce
Artykuły
Marcin Jendrzejczak, Widzialna ręka państwa. Interwencjonizm według szkoły austriackiej i keynesizmu
Dawid Lipski, Filozoficzne założenia humanizmu integralnego Jacques’a Maritaina
Adam Paweł Olechowski, Etyka konfliktów zbrojnych
Mariusz Matuszewski, Mieszko Joannita – książę na Siewierzu? Przyczynek do dziejów Piastów śląskich
Łukasz Święcicki, Nihilista czy fideista? O polskim sporze wokół Carla Schmitta
Norbert Slenzok, Konserwatywna filozofia polityczna Ryszarda Legutki
Anna Mandrela, Filozoficzne założenia modernizmu oraz ich krytyka dokonana przez św. Piusa X, Garrigou-Langrange’a i innych katolickich autorów
Joanna Rak, Manifestacje przynależności terytorialnej w blogosferze posłów na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej VII kadencji
Artykuły recenzyjne
Olaf Bergmann, Erudyta błądzący
Łukasz Święcicki, Kim jest dziś konserwatysta?
Recenzje
Z jeszcze bardziej prawej półki (Kamil Eckhardt)