2/2018 (80)


Temat numeru: 
Libertarianizm

PRO FIDE REGE et LEGE
nr 2 (80) – 2018

Spis treści

Wstęp

Polska była kiedyś pod okupacją III Rzeszy, a dzisiaj jest pod okupacją III RP. Wywiad z
Januszem Korwin-Mikkem, Prezesem Wolności

Temat numeru: Libertarianizm

Jan Fiedorczuk, Uporządkowany chaos? Projekt społeczeństwa bezpaństwowego w myśli Murraya Newtona Rothbarda
Dawid Megger, Krytyczna analiza obrony demokracji w filozofii społecznej Ludwiga von Misesa
Marcin Jendrzejczak, Libertariańska teoria sprawiedliwości Roberta Nozicka
Norbert Slenzok, Libertarianizm wobec Alternatywnej Prawicy

Artykuły
Igor Rowiński, John H. Newman i Ruch Traktariański wobec oxfordzkiego liberalizmu XIX w.
Michał Dworski, Postulaty ideowe w działalności Stowarzyszenia KoLiber
Michał Rzeczycki, Tradycja, pewność i zmiana społeczna. Empiryczne podłoże konserwatyzmu Edmunda Burke’a
Paweł Bielawski, Arthura Moellera van den Brucka konserwatywno-rewolucyjna krytyka liberalizmu
Michał Krupa, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji w latach 2002–2008 w myśli politycznej „The American Conservative”
Maciej Henryk Górny, Wolność i wartości. Wokół myśli Bogusława Wolniewicza

Recenzje
Mateusz Uzarski, Prawica, nacjonalizm, monarchizm. Studia politologiczno-historyczne

Tłumaczenie
Gilbert Keith Chesterton, Przypadek Adama Smitha

Sprawozdanie z konferencji
Igor Rowiński, Sprawozdanie z czterech konferencji poświęconych fenomenowi Reformacji
Informacja dla Autorów