2/2012 (70)


Temat numeru: 
Konserwatyzm a nacjonalizm

SPIS TREŚCI

Do Czytelników

Ankieta na temat związków nacjonalizmu z konserwatyzmem

Paweł Bała

Jacek Bartyzel

Jan Engelgard

Rafał Łętocha

Maciej Motas

RyszardMozgol

Konrad Rękas

Maciej Słęcki

Jarosław Tomasiewicz

Adam Wielomski

Prawo i Politologia

Joanna Rak: Aksjomatyczny charakter geopolityczności w dyskursie sejmowym. Analiza zjawiska predykatów konstruujących językowy obraz geopolityki na przykładzie stenogramów z posiedzeń Sejmu RP VII kadencji

Piotr R. Żywiecki: Infamia wczoraj i dziś. Studia nad pozbawieniem czci i praw publicznych w dawnym i współczesnym prawodawstwie polskim

Stanisław A. Niewiński: Założenia i realizacja reform gospodarczych w Chinach w latach 1980-2010

Idee

Ryszard Polak: Utopia społeczna Wojciecha Gutkowskiego

Tomasz Sommer: Stalin jako konserwatysta. Konserwatywne interpretacje działalności Józefa Stalina w latach 30. XX wieku

Piotr Biegasiewicz: Janusz Korwin-Mikke – liberał radykalny

Łukasz Święcicki: Interpretacje Leo Straussa w Polsce

Leo Strauss: Jak badać średniowieczną filozofię

 

Historia

Krzysztof Kloc: Konserwatyści krakowscy wobec sporów niepodległościowych w latach 1918-1926

Religia

Marcin Karas: Duch filozofii scholastycznej w uchwałach Soboru Trydenckiego (1545-1563)

Adam Wielomski: Ultramontanizm w filozofii i strategii politycznej Louisa Veuillota

Filozofia

Artur Andrzejuk: Mieczysława Gogacza teoria relacji osobowych – jej źródła i konsekwencje

Jarosław Gałuszka: Problematyka Jedno–wiele w filozofii greckiej, a trynitologia Tomasza z Akwinu – próba porównania

Stanisław Krajski: Narodziny tomistycznej filozofii przyrody

 

Recenzje:

Jacek Grzybowski: Adam Wielomski, Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2011, ss. 696

Joanna Rak: Wojciech Krzysztof Szalkiewicz, Wiesław Gałązka, Żądza rządzenia. O władzy, polityce i politykach, Collegium Civitas, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 280

Marcin Jendrzejczak: Hans Hermann Hoppe, Ekonomia i etyka własności prywatnej. Studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii, tłum. Marcin Zieliński, Fijor Publishing, Warszawa 2011, 446 ss.

Arkadiusz Meller: Joel Neeman, Byliśmy przyszłością, tłum. Agnieszka Jawor-Polak, Wydawnictwo Czarne, seria: Historia/Historie, Wołowiec 2012, ss. 224

Joanna Rak: Dominika Oramus, O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, ss. 243