3/2009 (64)


Temat numeru: 
Nieomylność papieska

Spis treści:

Nieomylność papieża
Adam Wielomski: Jezuickie pojęcie Tradycji katolickiej na Soborze Watykańskim I 
Schematy na temat nieomylności papieskiej z Soboru Watykańskiego I (oprac. Adam Wielomski)
Bp Vinzenz Gasser: O co chodzi w nieomylności papieża? Fragment referatu w imieniu Deputacji Wiary dotyczący IV rozdziału  konstytucji „Pastor Aeternus” (1870)
Franz Hettinger: Nieomylność  Papieża (1876)

Polityka
Ludwik Skurzak: O rzekomo pewnym wybrakowanym wpisie do sztambucha

Paweł Bała: Glosa do wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r.

Idee
„Karlizm okazuje się być obcym na skalistych drogach ideologii”. Z prof. Miguelem Ayuso Torresem rozmawia Adam Wielomski

Filozofia
bp Wiesław A. Mering: Słowo na 82 urodziny profesora Mieczysława Gogacza 
Dawid Lipski: Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton  z Godfrydem z Fontaines
Maciej Karczewski: Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania prawdy jako transcendentalnej właściwości bytów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów

Religia
ks. Rafał Trytek:  Stolica Apostolska a „Sekret z La Salette”

Nowości z prawej półki (oprac. Kamil Eckhardt)