1/2020 (83)


Temat numeru: 
Antropologia polityczna

PRO FIDE REGE et LEGE
nr 1 (83) – 2020

Spis treści
Wstęp ................................................................................................................................... 7
Człowiek sam z siebie nie może być miarą polityki, prawa czy państwa.
Wywiad z ks. prof. Tadeuszem Guzem .................................................................................. 8
Michał Graban
Od Platona do Baumana. Tożsamość człowieka – między prawem natury a „stwarzaniem
samego siebie” .................................................................................................................. 17
Tomasz Banach
Quid leges sine moribus? Jurydyczny wymiar dobra wspólnego w republikańskim Rzymie ..... 35
Justyna Golonka
Wychowawcza rola cnót względem uczuć jako podstawa ładu polityczno-moralnego
wedle świętego Tomasza z Akwinu .................................................................................... 48
Tomasz Tulejski
Nawyk, ład i trwanie – konserwatywna antropologia i epistemologia Davida Hume’a ...... 64
Marcin Śrama
„Zaczął nieborak kurs od Polityki, Nie zgruntowany pierw Reguł Logiki”.
Ksiądz Karol Surowiecki – moralista i przeciwnik oświecenia ........................................... 79
Piotr Koprowski
Zygmunt Krasiński – między „starym” i „nowym” światem .............................................. 95
Wojciech Pasternak
Koncepcja natury człowieka a negatywny projekt ładu politycznego w świetle
antropologii Mikołaja Bierdiajewa .................................................................................. 104
Adam Wielomski
Antropologia polityczna Adolfa Hitlera .......................................................................... 136
Kamil Eckhardt
Mentalność rewolucyjna – „ruszymy z posad bryłę świata”? ............................................ 180
Sebastian Bachmura
Chrześcijańska myśl społeczna jako konsekwencja natury ludzkiej w myśli
księdza Jana Piwowarczyka ............................................................................................. 194
Dawid Lipski
Człowiek – Państwo – Wychowanie. Perspektywa tomizmu konsekwentnego ................. 212
Mateusz Ihnatowicz
Biblijny obraz człowieka na wybranych przykładach w ujęciu Bogusława Górki ............. 222
Magdalena Ziętek-Wielomska
Elity kontra masy. Egalitarystyczna propaganda versus elitarystyczna praktyka
polityczna naszych czasów .............................................................................................. 230
Z jeszcze bardziej prawej półki ........................................................................................ 246
Informacja dla Autorów .................................................................................................. 261

„Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 –2030”