2/2011 (68)


Temat numeru: 
Reforma gregoriańska

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

Dział numeru: Reforma gregoriańska

Adam Wielomski: Teologia polityczna Grzegorza VII

Mariusz Matuszewski: Jan z Salisbury a idee gregoriańskie: zarys problemu

Grzegorz VII: List XXI do Herimana (Hermanna) biskupa Metzu rok 1080/1081, tł. M. Masny

Dział Politologia i Prawo

Stanisław Niwiński: Funkcjonowanie systemu politycznego Chin. Możliwe kierunki zmian

Piotr Bukowczyk: Kara śmierci we współczesnym prawie międzynarodowym publicznym

Bartosz Olcha: Dwie szkoły realizmu wobec rzeczywistości PRL-u: realizm Bolesława Piaseckiego i Kościoła

Piotr Biegasiewicz: Liberalizm w Polsce po 1989 r. wobec problemu braku klasy średniej

Dział Idee

Artur Granacki: Ludzie i bogowie. Gradacja bytów w filozofii Platona

Maciej Zakrzewski: Idea „króla-patrioty” Henry’ego St. Johna wicehrabiego Bolingbroke’a

Kamil Eckhardt: Napoleon – rewolucjonista czy reakcjonista? – Szanse owocnego dyskursu

Grzegorz Dmitruk: Człowiek w obliczu końca. Mariana Zdziechowskiego wizja zagrożeń cywilizacji

Marek Rostkowski: Upiorne oblicze Zachodu. Refutacja egalitaryzmu w pismach René Guénona

Piotr Bukowczyk: Pojęcie wolności w myśli ks. Józefa Tischnera

Ignacy Kleszczyński, Żelazna Gwardia działa. Rozmowa z wodzem Żelaznej Gwardii Corneliu Zelea Codreanu

Wywiad z dr Patrykiem  Tomaszewski na temat polskiego ruchu korporacyjnego

Dział Religia

Marcin Ł. Makowski: Integryzm czy chrześcijański liberalizm? Wokół sporu o rolę Kościoła po upadku PRL

Artur Rumpel: Stosunek Czesława Miłosza do katolicyzmu wyrażony w „Rodzinnej Europie”

Dział Filozofia

Michał Zembrzuski: Głupota i jej formy według św. Tomasza z Akwinu

Tomasz Barszcz: Ralpha McInerny’ego interpretacja św. Tomasza z Akwinu koncepcji  analogii

Michał Krajski: Filozoficzne źródła cywilizacji śmierci

Dawid Lipski: Kilka uwag o historii filozofii i jej znaczeniu

Dział Recenzje

Lech Mażewski, Posttotalitarny autorytaryzm w PRL 1956–1989. Analiza ustrojowo polityczna [rec. Dawid Bunikowski]

Henry Kamen, Imperium Hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku [rec. Arkadiusz Meller]