1/2013 (71)


Temat numeru: 
Konserwatyzm a faszyzm

 

Spis treści

Do Czytelników.............................................................................................................................. 9

Konserwatyzm a faszyzm

Jacek Bartyzel

Tradycjonalizm (hiszpański) wobec faszyzmu, hitleryzmu i totalitaryzmu...................................... 13

Adam Wielomski

Carl Schmitt wobec narodowego socjalizmu (1.05.1933–15.12.1936).......................................... 33

Marek Maciejewski

Przeciwnicy nazistowskiej dyktatury wśród niemieckich rewolucyjnych konserwatystów............... 61

Marcin Karas

„Maréchal, Nous Voila!”. Ideowy wymiar Francji Vichy (1940–1944)......................................... 103

Sebastian Bachmura

Ustrój polityczny Królestwa Włoch (1922–1943)........................................................................ 117

Jarosław Tomasiewicz

Ekofaszyzm? Wątki ekologiczne na amerykańskiej prawicy

(przypadki Earth First! i Sierra Club)........................................................................................... 131

Prawo i politologia

Jaromir Ćwikła

Funkcjonowanie stowarzyszeń w prawie polskim......................................................................... 143

Joanna Rak

Językowe obrazy Donalda Tuska na łamach programów wyborczych

jako element autokreacji polskich partii politycznych.................................................................. 157

Wiesław Bator

Jobbik. Ruch na Rzecz Lepszych Węgier, czyli najmłodsze dziecko węgierskiego nacjonalizmu..... 177

Piotr Żywiecki

Alpejska reduta Christianitas. Księstwo Liechtenstein

jako nowoczesna dziedziczna monarchia. Zarys ustroju............................................................... 213

Marcin Radomski

Abdykacja królowej Beatrix. Przyczynek do dziejów monarchii holenderskiej.............................. 229

Michał Krupa

Na kogo by Russell Kirk oddał głos w wyborach prezydenckich 2012 r.?

Wywiad z Annette Kirk –żoną Russell Kirka................................................................................ 237

Idee

Artur Górski

Podolacy czy stańczycy? Kto rządził w Galicji w okresie autonomii?............................................. 243

Agnieszka Pajęcka

Kazimierz Chłędowski (1843–1920) – galicyjski August Comte.................................................. 257

Ryszard Polak

Hieronim Jaegen (1841–1919) – świątobliwy bankier i polityk................................................... 267

Maciej Motas

Aleksander Wielopolski w opinii środowisk narodowodemokratycznych w Polsce....................... 277

Arkadiusz Meller

W dążeniu do syntezy monarchii z republiką.

Myśl polityczna polskich synarchistów w okresie międzywojennym............................................. 291

Tomasz Kosiński

Specyfika polskiego nacjonalizmu integralnego

na przykładzie Związku Młodych Narodowców i Ruchu Narodowo-Państwowego...................... 315

Marcin Mleczak

Koncepcje proniemieckiej polityki zagranicznej w Polsce lat 30. XX wieku.................................. 333

Ivan Łysiuk

Geneza radykalnej neopogańskiej sceny muzycznej w krajach wschodniosłowiańskich

na przykładzie Rosji i Ukrainy..................................................................................................... 357

Krzysztof Karczewski

Postsowiecki imperializm czy alternatywa wobec mondializmu?

Rosja w optyce Narodowego Odrodzenia Polski.......................................................................... 383

Norbert Slenzok

Hans-Hermann Hoppe – w stronę libertarianizmu konserwatywnego......................................... 411

Filozofia

Janusz Idźkowski

Zagadnienie transcendentaliów w filozofii klasycznej................................................................... 435

Jarosław Gałuszka

Bóg Arystotelesa – od teologii do filozofii pierwszej..................................................................... 443

Recenzje

Adam Wielomski

Jacek Bartyzel, Krzyż pośrodku księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej

organizacji podziemnej El Yunque (1932–2012), Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Arte”,

Biała Podlaska 2012, ss. 512 ....................................................................................................... 461

Joanna Rak

Grzegorz Kucharczyk, Russell Kirk (1918–1994). Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty,

Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2012, ss. 270....................................................................... 467

Marcin Karas

Jadwiga Radzinia, Ksiądz Jan Wasilewski (1885–1948). Życie kapłana z Łotwy,

wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie

im. Tadeusza Goniewicza, Lublin-Jelgava 2012, ss. 242............................................................... 473

Joanna Rak

Gillian Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością,

tłum. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 336................................ 477

Arkadiusz Meller

Joanna Rak, O kierowaniu wrażeniem. Język polskiej polityki po 1989 roku,

seria „Biblioteka konserwatyzm.pl”, Wydawnictwo von Borowiecky,

Radzymin 2013, ss. 294.............................................................................................................. 483

Joanna Rak

Bartłomiej Michalak, Partie polityczne i systemy partyjne. Zarys wykładu,

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010, ss. 228.......... 489

Mateusz Kaźmierczak

Arkadiusz Meller, Sebastian Kosiorowski (red.), Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego.

Wybór źródeł. Tom I, seria „Biblioteka konserwatyzm.pl”, Wydawnictwo von Borowiecky,

Warszawa 2012, ss. 386............................................................................................................... 495

Joanna Rak

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 272............................................ 503

Michał Krupa

Paul Gottfried, Leo Strauss and the Conservative Movement in America. A Critical Appraisal,

Cambridge University Press, New York 2012, ss.182................................................................... 509

Polskojęzyczna bibliografia prac z politologii

i historii ideii politycznych

Łukasz Święcicki (oprac.)

Polskojęzyczna bibliografia Leo Straussa za lata 1969–2012......................................................... 517

Wskazówki techniczne dla autorów:............................................................................................ 521