2/2010 (66)


Temat numeru: 
Etatyzacja społeczeństwa i rodziny

Od Redakcji

 

Etatyzacja społeczeństwa i rodziny

Tomasz Szymański: Anatomia rewolucji

 Konrad Szocik: Społeczno – polityczna struktura sowieckiego ateizmu

Aleksander Stępkowski: Rodzina na drodze postępu

Adam Wielomski: Przymus szkolny w perspektywie filozofii politycznej

Paweł Bała: Krytyki przymusu szkolnego

 

Prawo i Politologia

Paweł Bała: „Państwo suwerenne”. O polskiej próbie konstytucjonalizacji tez orzeczenia Federalnego Trybunału Sprawiedliwości z 30 czerwca 2009 r.

Karol Jasiński: Korporacjonizm katolicki i faszystowski. Różnice i podobieństwa

Krystian Chołaszczyński: Z dziejów apartheidu w Afryce. Rządy Douglasa Iana Smitha w Rodezji Południowej

 

Idee

Adam Wielomski: Mauro Cappellari versus jansenizm francuski i włoski

Maciej Strutyński: Religia i polityka jako przedmiot zainteresowania politologii religii

Wywiad z Arkadiuszem Mellerem: „ONR było elitą ówczesnego społeczeństwa…”

 

Religia

x. Wilhelm de Tanouarn: Vaticanum II – Sobór niedogmatyczny. Rozumienie zmian w doktrynie a Tradycja

x. Gwidon Marini: Wstęp do Ducha liturgii

Artur Rumpel: Zawłaszczone symbole chrześcijańskie

 

Filozofia

Artur Andrzejuk: Wzajemne relacje pomiędzy filozofią i teologią w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Dawid Lipski: "Materialny człowiek” – kilka uwag filozofii klasycznej na temat struktury człowieka

Izabella Andrzejuk: Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza

 

Recenzje

Arkadiusz Meller [rec.], Cezary Kalita i Adam Wielomski, Krytycy demokracji, Warszawa 2009.

Adam Wielomski [rec.], Paweł Bała, Pod wezwaniem Boga czy Narodu?, Warszawa 2010.

Marcin Sułkowski [rec.], Christopher Hitchens, Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko zatruwa, Katowice 2007

Patryk Tomaszewski [rec.], Roman Tomczyk, Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin 2008, ss. 351.

 

Z jeszcze bardziej prawej półki