1/2010 (65)


Temat numeru: 
Sobór Watykański II

Spis treści:

Od Redakcji

Kontrowersje wokół Soboru Watykańskiego II

Marcin Karas: Przesłanie II Soboru Watykańskiego

Marcin Musiał: Dyskusja z nauczaniem Soboru Watykańskiego II w kwestii relacji państwo-Kościół w publicystyce KZM

Polityka i prawo

Ludwik Skurzak: In vitro - czyżby zmowa partyjnych elit?

Paweł Bała, Adam Wielomski: Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Lautsi v. Italy (apl. nr. 30814/06)

Carl Schmitt: Dlaczego nie jestem legitymistą? Rzecz o prawie i sile (1914)

Idee

Mieczysław Ryba: Konserwatyzm instytucji czy konserwatyzm zasad? Z dziejów nurtu konserwatywnego i narodowego na przełomie XIX i XX wieku

Adam Wielomski: Apokalipsa polityczna. Rozważania wokół pewnego scholium Nicolása Gómeza Dávili

Kryzys polityki w społeczeństwie informacyjnym

Filozofia

Stanisław Krajski: Platon i totalitaryzm

Anna Kozłowska: Tajemnica rodziny i jej kryzys w filozoficznym ujęciu Gabriela Marcela

Religia

Charitas. Encyklika Papieża Piusa VI o Przysiędze Obywatelskiej we Francji (1791)

Z jeszcze bardziej prawej półki (oprac. Kamil Eckhardt)