1/2019 (81)


Temat numeru: 
Łacińskie Państwo i Prawo Narodu Polskiego

Spis treści

Wstęp: Łacińskie Państwo i Prawo Narodu Polskiego ......................................................... 7

Jurysta, ale nie bandyta – rzecz zadziwiająca dla ludzi. Wywiad z dr. Tomaszem Banachem,

liderem zespołu Zmiana Dozoru ......................................................................................... 9

Magdalena Ziętek-Wielomska

Od Arystotelesa i Cycerona do nacjokratyzmu. Esej o podstawach republikanizmu

narodowego ..................................................................................................................... 19

Adam Wielomski

O źródle władzy politycznej jako papierku lakmusowym Cywilizacji Łacińskiej ................ 50

Michał Rzeczycki

Mowa i polityka. Etos mówcy w myśli Cycerona .............................................................. 78

Tomasz Banach

Uwagi o dziejowej roli prawa rzymskiego. Prawo rzymskie jako przedmiot wykładu

akademickiego – postulaty de lege ferenda ......................................................................... 91

Jan Fiedorczuk

Poszukując „ducha Europy”. Cywilizacja rzymska w poglądach Romana Dmowskiego ... 112

Sebastian Bachmura

Republika między monarchiami. Specyfika przedrewolucyjnego republikanizmu

na przykładzie ustroju Rzeczpospolitej Weneckiej (726–1797) ....................................... 146

Tomasz Banach

Reguła św. Benedykta a Dekret Gracjana. Gracjan jako mnich kamedulski – przyczynek

do biografii autora Dekretu ............................................................................................. 165

Piotr Goniszewski

Koncepcja prawa w Rz 1,18–3,31 w Wykładzie Listu do Rzymian

(Caput 2, Lectio 6 Caput 3, Lectio 4) św. Tomasza z Akwinu ....................................... 179

Justyna Fiołek

Cywilizacja łacińska a podstawy antropologii świętego Tomasza z Akwinu ...................... 194

Radzisław Franczak

Projekt tomizmu personalistyczno-fenomenologicznego jako tło myśli społecznej

K. Wojtyły-Jana Pawła II ................................................................................................ 209

Artur Andrzejuk

Etyka wojskowa w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego .......................................................... 226

Daniel Dylewski

Rola rodziny w państwie – prawne mechanizmy jej wzmacniania i osłabiania ................. 238

Maciej Górny

Prawo prawoskrętne ...................................................................................................... 256

Tłumaczenia

Alex J. Novikoff

Debaty scholastyczne w perspektywie dziejów kultury .................................................... 291

Frans A. van Liere

Szkoła przy opactwie św. Wiktora w perspektywie (Paryż, XII w.) ................................... 324

Kultura

Zmiana Dozoru. Teksty utworów z CD .......................................................................... 339

Recenzja

T. Banach, Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej

Narodowej Demokracji 1918–1939 (rec. J. Fiedorczuk) ................................................... 348

Informacja dla Autorów .................................................................................................. 353

Dodatek; Płyta zespołu "Zmiana Dozoru".